SÁCH ĐIỆN TỬ

Nhằm biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến cũng như giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn v...

Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 tổng hợp và biên tập

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ đầu đã rất quan tâm đến công tác tuyên giáo, nhất là công...

Hòa chung trong không khí cả nước đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liên...

Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi

Tập 1 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh t...

Tập 2 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, giới thiệu những tác phẩm do Nguyễn ái Quốc viết từ năm 192...

Tập 3 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm các tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, báo cáo (g...

Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ...

Tập 5 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, điện văn...

Là người quan tâm đến sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà, Chủ tịch Hò Chí Minh không chỉ để lại cho sự ng...

Mặc dù còn nhiều khó khăn về tư liệu và khác nhau về nhận định, tất cả những người nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cả...

Chủ tịch Hồ Chí MInh là một trong những vĩ nhân của nhân loại trong thế kỷ XX. Những người tiến bộ trên khắp các châu lụ...

Chín giờ bốn mươi bảy phút ngày 02 tháng 9 năm 1969, trái tim của một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch H...

Ngay từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân ...

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đã và đang được cả ...