Nguyện làm người học trò nhỏ của Bác Hồ
Thứ hai, 13/05/2019, 10:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Nguyện làm người học trò nhỏ của Bác Hồ
Mô tả: Chủ tịch Hồ Chí MInh là một trong những vĩ nhân của nhân loại trong thế kỷ XX. Những người tiến bộ trên khắp các châu lục dành những lời tốt đẹp ca ngợi Bác. Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên hiệp quốc(UNESCO) đã vinh danh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hải Phú
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
Ngày xuất bản:
Số trang: 300 trang
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 552