Nghĩ suy về những điều Bác Hồ dạy
Thứ hai, 13/05/2019, 08:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Nghĩ suy về những điều Bác Hồ dạy
Mô tả: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đã và đang được cả nước ta thực hiện
Tác giả: Mai Bửu Minh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ và Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật An Giang
Ngày xuất bản:
Số trang: 160
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 629