HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 4
Chủ nhật, 23/06/2019, 01:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 4
Mô tả: Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ... (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946.
Tác giả: Tập thể
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Ngày xuất bản:
Số trang: 665
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 4028