Những đền thờ Bác ở Tây Nam bộ
Thứ hai, 13/05/2019, 09:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Những đền thờ Bác ở Tây Nam bộ
Mô tả: Chín giờ bốn mươi bảy phút ngày 02 tháng 9 năm 1969, trái tim của một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hò Chí Minh - đã ngừng đập.
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
Ngày xuất bản:
Số trang: 240 trang
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 458