Một số tư liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Cứu quốc
Thứ ba, 14/05/2019, 07:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Một số tư liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Cứu quốc
Mô tả: Mặc dù còn nhiều khó khăn về tư liệu và khác nhau về nhận định, tất cả những người nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cả trong lẫn ngoài nước trước nay đều thống nhất rằng đây là nhân vật đã làm đảo lộn bản đồ thuộc địa của người Pháp không những ở Việt Nam mà cả Đông Dương sau Chiến tranh thế giới thứ hai và hơn thế nữa, còn là một nhân vật để lại dấu ấn rõ ragn2 trong phong trào giải phóng dân tộc của nước thuộc địa trên toàn thế giới trong thế kỷ trước.
Tác giả: Vũ Văn Sạch s.t
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
Ngày xuất bản:
Số trang: 224 trang
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 461