HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 5
Chủ nhật, 23/06/2019, 01:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 5
Mô tả: Tập 5 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, điện văn, báo cáo (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1947 đến cuối tháng 12-1948, thể hiện sâu sắc, phong phú những quan điểm, chiến lược, sách lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong hai năm đầu của công cuộc kháng chiến, kiến quốc.
Tác giả: Tập thể
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Ngày xuất bản:
Số trang: 776
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 1723