20 MẪU CHUYỆN HAY VÀ Ý NGHĨA NHẤT VỀ BÁC HỒ
Thứ ba, 21/04/2020, 15:44 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: 20 MẪU CHUYỆN HAY VÀ Ý NGHĨA NHẤT VỀ BÁC HỒ
Mô tả: Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 tổng hợp và biên tập
Tác giả: Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9
Nhà xuất bản:
Ngày xuất bản:
Số trang: 24
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 4612