HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
SÁCH ĐIỆN TỬ

Nhằm biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến cũng như giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn v...

Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 tổng hợp và biên tập

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ đầu đã rất quan tâm đến công tác tuyên giáo, nhất là công...

Hòa chung trong không khí cả nước đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liên...

Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi

Tập 1 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh t...

Tập 2 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, giới thiệu những tác phẩm do Nguyễn ái Quốc viết từ năm 192...

Tập 3 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm các tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, báo cáo (g...

Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ...