Infographics: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Đỉnh cao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mốc son chói loi trong dòng chảy lịch sử dân tộc (26/04/2023)
Từ ngày 26/4-30/4/1975, Chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra thần tốc, táo bạo và giành toàn thắng với sự kiện Tổng thống ngụy buộc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
[Infographic] NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI THANH THIẾU NIÊN (26/03/2023)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.
[Infographics] Những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ (08/03/2023)
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ."
Những mốc son kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/02/2023)
Trong 93 năm qua (1930-2023) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã đi qua mọi chặng đường gian khổ để bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Infographic: Những di tích vinh danh Bác Hồ trên thế giới (06/12/2022)
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi đến nhiều quốc gia khắp các châu lục, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh cho hòa bình, hữu nghị và tiến bộ của nhân loại.
[Infographic] "Cần Kiệm Liêm Chính" theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (17/11/2022)
Đề cập đến đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” thường được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến nhiều nhất. Trong Di chúc để lại, một lần nữa Bác nhấn mạnh: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
[INFOGRAPHIC] Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời (20/10/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy những điều rất hay, rất đúng về đạo đức cách mạng và chính Người là tấm gương tiêu biểu của nền đạo đức mang tính nhân văn sâu sắc. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa việc công và đời tư. Trọn cuộc đời, Người phấn đấu trau dồi và kiên trì giáo dục cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng.