HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 3
Chủ nhật, 23/06/2019, 01:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 3
Mô tả: Tập 3 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm các tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, báo cáo (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện trong khoảng thời gian từ đầu năm 1930 đến hết tháng 8-1945, thể hiện những cống hiến sáng tạo về lý luận và thực tiễn của Người đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
Tác giả: Tập thể
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Ngày xuất bản:
Số trang: 712
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 3139