Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2023) và hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới. Sáng ngày 05/6, Trung tâm Văn hóa TP Thủ Đức tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023.