Kỷ yếu Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ đề "50 năm một chặng đường tươi sáng"
Thứ sáu, 27/09/2019, 14:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Kỷ yếu Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ đề "50 năm một chặng đường tươi sáng"
Mô tả: Hòa chung trong không khí cả nước đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Quận ủy Quận 9 trân trọng tổ chức Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ đề "50 năm một chặng đường tươi sáng".
Tác giả: Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9
Nhà xuất bản:
Ngày xuất bản:
Số trang: 180
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 2892