Ra mắt Không gian văn hóa về Bác Hồ tại thành phố Thủ Đức (09/08/2022)
Không gian văn hóa do chính các bạn đoàn viên thanh niên, chiến sĩ chiến dịch Mùa hè xanh góp sức dựng xây, với sự hỗ trợ của địa phương, cấp ủy nhà trường.
Bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” sẽ có 90 tập (16/07/2022)
Bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” sẽ có 90 tập