Mô hình "Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" đạt giải Nhì "Giải thưởng sáng tạo TP Thủ Đức năm 2023" của nhóm tác giả (ông Nguyễn Chí Thanh, bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu, ông Nguyễn Quang Linh, bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng).