title

Những mốc son kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Thứ năm, 02/02/2023, 10:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 93 năm qua (1930-2023) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã đi qua mọi chặng đường gian khổ để bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

 

 

Số lượng lượt xem: 54