Công văn số 30-CV/BTGTU
Thứ tư, 02/03/2022, 11:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Công văn số 30-CV/BTGTU
Loại văn bản Không có
Cơ quan ban hành Thành ủy Thủ Đức
Trích yếu Về sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm
CV BTG 30 ngày 2.3.22 BC KL01 về CT05.pdf
Số lượng lượt xem: 354