Số 17-HD/BTG
Thứ sáu, 28/06/2019, 03:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số 17-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Thành ủy Thủ Đức
Trích yếu Hướng dẫn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 388