Công văn số 397-CV/BTG
Thứ ba, 10/03/2020, 14:49 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Công văn số 397-CV/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành test
Trích yếu Về việc tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020
Tài liệu đính kèm
Cong van 397-BTG QU.pdf
Số lượng lượt xem: 339