Công văn 418-CV/BTG
Thứ năm, 23/04/2020, 16:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Công văn 418-CV/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Trích yếu Xây dựng Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 và tổ chức biểu dương, khen thưởng năm 2019 - 2020
Tài liệu đính kèm
418-CV.BTG Cong van ve viec xay dung bao cao so ket 4 nam thuc hien Chi thi 05 nam 2020.signed.pdf
Số lượng lượt xem: 381