Kế hoạch số 227-KH/QU Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020
Thứ tư, 01/07/2020, 15:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Kế hoạch số 227-KH/QU Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Thành ủy Thủ Đức
Trích yếu Kế hoạch số 227-KH/QU Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020
Tài liệu đính kèm
QU-KH-0227-2020.signed.pdf
Số lượng lượt xem: 310