Công văn số 443-CV/BTG về việc gửi Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 6 tháng đầu năm 2020
Thứ tư, 01/07/2020, 15:33 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Công văn số 443-CV/BTG về việc gửi Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 6 tháng đầu năm 2020
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Trích yếu Công văn số 443-CV/BTG về việc gửi Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 6 tháng đầu năm 2020
Tài liệu đính kèm
443- CV ve viec gui bao cao ket qua CT05 6 thang dau nam 2020.signed.pdf
Số lượng lượt xem: 516