Thông báo số 01-TB/BTG về việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghi trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020
Thứ hai, 24/08/2020, 09:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Thông báo số 01-TB/BTG về việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghi trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành
Trích yếu Thông báo số 01-TB/BTG về việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghi trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020
Tài liệu đính kèm
Thông báo 01-BTG.pdf
Số lượng lượt xem: 339