Thông báo số 02-TB/BTG về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Phần thi đội tuyển Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Thứ hai, 24/08/2020, 09:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Thông báo số 02-TB/BTG về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Phần thi đội tuyển Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành
Trích yếu Thông báo số 02-TB/BTG về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Phần thi đội tuyển Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Tài liệu đính kèm
Thông báo 02-BTG.pdf
Số lượng lượt xem: 590