Báo cáo số 14-BC/TUTĐ ngày 5/4/2021 của Thành ủy Thủ Đức về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ hai, 05/04/2021, 15:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Báo cáo số 14-BC/TUTĐ ngày 5/4/2021 của Thành ủy Thủ Đức về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành
Trích yếu Báo cáo số 14-BC/TUTĐ ngày 5/4/2021 của Thành ủy Thủ Đức về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
14- BC so ket 5 nam thuc hien Chi thi 05.pdf
Số lượng lượt xem: 276