Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Thứ tư, 14/04/2021, 15:49 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Trích yếu Kế hoạch số 13-KH/TUngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Tài liệu đính kèm
13-KH thực hiện Chỉ thị 05 năm 2021 TUTĐ.pdf
Số lượng lượt xem: 234