title

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Mười Nga
Thứ năm, 02/11/2023, 13:43 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Marx-Lenin con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc

 

 

Số lượng lượt xem: 146