[Infographics] Lịch sử Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 (26/07/2023)
Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sỹ.” Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sỹ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ./.
Infographics: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Đỉnh cao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mốc son chói loi trong dòng chảy lịch sử dân tộc (26/04/2023)
Từ ngày 26/4-30/4/1975, Chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra thần tốc, táo bạo và giành toàn thắng với sự kiện Tổng thống ngụy buộc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
[Infographic] NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI THANH THIẾU NIÊN (26/03/2023)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.