Người cảnh sát hình sự "Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ" (17/08/2021)
Mỗi tấm gương là một bông hoa đẹp trong vườn hoa dâng Bác. Góp mặt trong vườn hoa ấy có đồng chí Trung tá Nguyễn Mai Chức, người cảnh sát hình sự "Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"
Đảng bộ phường Cát Lái: Đa dạng các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (15/07/2021)
Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, triển khai được nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.
"Sống tốt đời - đẹp đạo" và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại (18/06/2021)
“Đó là những việc rất đỗi bình dị, là những việc mà bản thân phải thực hiện để đúng với phương châm "Sống tốt đời - đẹp đạo” và “học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Một tập thể đoàn kết - năng động - sáng tạo (21/05/2021)
Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.
NÊU CAO KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG "MỖI NGÀY 1 VIỆC TỐT VÌ NHÂN DÂN" (05/05/2021)
Trong giai đoạn từ 2016 đến 2021 năm qua, tập thể Chi bộ Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Thủ Đức đã cố gắng hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi bộ Bảo hiểm xã hội Quận 9 luôn đi đầu trong học tập và làm theo Bác (16/12/2020)
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Bảo hiểm xã hội Quận 9 đã xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai với nhiều hoạt động cụ thể. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
HẾT LÒNG VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO (04/11/2020)
Qua triển khai thực hiện, bằng những việc làm thực tế vì sự nghiệp nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Quận 9 đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC (30/10/2020)
Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Tăng Nhơn Phú A đã góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn phường.
HỌC BÁC ĐỂ TỐT HƠN MỖI NGÀY (30/09/2020)
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “Thầy thuốc như mẹ hiền” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, đồng chí Nguyễn Khoa Lý, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Quận 9 luôn phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thiện bản thân, góp phần lan tỏa tính nhân văn, ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác trong toàn Bệnh viện.
VỪA LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, VỪA KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC (28/09/2020)
Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 luôn thấm nhuần và thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và thể hiện điều đó bằng những hoạt động cụ thể, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị và lan tỏa rộng rãi đến cấp ủy cơ sở, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.