title

VỪA LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, VỪA KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Thứ hai, 28/09/2020, 08:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 luôn thấm nhuần và thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và thể hiện điều đó bằng những hoạt động cụ thể, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị và lan tỏa rộng rãi đến cấp ủy cơ sở, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Số lượng lượt xem: 253