title

PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC
Thứ sáu, 30/10/2020, 08:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Tăng Nhơn Phú A đã góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn phường.

Số lượng lượt xem: 106