title

Những kết quả nổi bật qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW
Thứ ba, 22/09/2020, 10:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quận 9 đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Số lượng lượt xem: 127