title

NÊU CAO KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG "MỖI NGÀY 1 VIỆC TỐT VÌ NHÂN DÂN"
Thứ tư, 05/05/2021, 11:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong giai đoạn từ 2016 đến 2021 năm qua, tập thể Chi bộ Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Thủ Đức đã cố gắng hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Số lượng lượt xem: 165