title

Chi bộ Bảo hiểm xã hội Quận 9 luôn đi đầu trong học tập và làm theo Bác
Thứ tư, 16/12/2020, 07:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Bảo hiểm xã hội Quận 9 đã xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai với nhiều hoạt động cụ thể. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Số lượng lượt xem: 458