title

Một tập thể đoàn kết - năng động - sáng tạo
Thứ sáu, 21/05/2021, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

LAN ANH

 

Số lượng lượt xem: 336