title

TUỔI TRẺ QUẬN 9 LÀM THEO LỜI BÁC
Thứ tư, 18/03/2020, 16:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người đã dành trọn tình cảm, sự yêu thương của mình cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là lớp lớp thế hệ thanh niên - lực lượng xung kích trên các mặt trận, là “rường cột” của nước nhà. Thấm nhuần những lời dạy của Bác, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 9 luôn tích cực học tập và triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

 

 

Số lượng lượt xem: 1487