title

TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ TRƯỚC NỖI KHỔ CỦA CON NGƯỜI VÀ NHỮNG GÌ ĐẢNG, CHÍNH PHỦ ĐANG LO CHO DÂN
Thứ sáu, 03/04/2020, 15:13 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sau cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 thành công, Bác từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, ở nhà số 48 phố Hàng Ngang của một người dân để soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. Hôm đó, đồng chí thư ký ra nhắc Bác đi ngủ vì đã quá khuya, thì từ ngoài đường vang lên tiếng rao của một cháu bé “Ai mua lạc rang không?”. Bác nói dân mình còn khổ quá, trẻ con mà đêm khuya chưa được ngủ, còn phải đi kiếm sống. Và Bác đã khóc.

 

Số lượng lượt xem: 986