title

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Thủ Đức
Thứ tư, 01/12/2021, 16:51 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn các quận 2, 9, quận Thủ Đức, nay là Thành đoàn thành phố Thủ Đức, sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, Thành Đoàn thành phố Thủ Đức đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao phẩm chất, lối sống, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

 

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 191