title

Người ươm mầm tương lai
Thứ sáu, 13/03/2020, 17:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Là một trong những đảng viên, giáo viên tích cực trong việc chủ động lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào quá trình giảng dạy, qua đó khéo léo đưa những bài học về giáo dục đạo đức, lối sống đến gần với học sinh

Số lượng lượt xem: 991