title

Người cảnh sát hình sự "Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"
Thứ ba, 17/08/2021, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Mỗi tấm gương là một bông hoa đẹp trong vườn hoa dâng Bác. Góp mặt trong vườn hoa ấy có đồng chí Trung tá Nguyễn Mai Chức, người cảnh sát hình sự "Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"

 

 

 

Số lượng lượt xem: 200