title

Một nhà giáo gương mẫu, có trách nhiệm
Thứ ba, 11/02/2020, 09:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Từ lời dạy của Bác: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt...”, hơn hai mươi lăm năm công tác và có đến hai mươi ba năm gắn bó với ngôi trường THPT Nguyễn Huệ, mười ba năm làm công tác quản lý, cô luôn lấy lời dạy đó của Bác làm động lực trong suốt quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình.

 

Số lượng lượt xem: 895