title

LUÔN NÊU CAO TINH THẦN ĐOÀN KẾT
Thứ hai, 25/05/2020, 10:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, tập thể Chi bộ Quân sự, Đảng bộ phường Long Trường, Quận 9 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đưa các mục tiêu, chỉ tiêu học tập và làm theo Bác vào các hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Số lượng lượt xem: 993