Kế hoạch số 78-KH/TU
Thứ sáu, 03/12/2021, 08:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Kế hoạch số 78-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Thành ủy Thủ Đức
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
KH 78 NGAY 3.12.2021 VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (CHỈ THỊ 05).pdf
Số lượng lượt xem: 291