Kế hoạch số 34 -KH/TU ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021
Thứ bảy, 12/06/2021, 16:38 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Kế hoạch số 34 -KH/TU ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Trích yếu Kế hoạch số 34 -KH/TU ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021
Tài liệu đính kèm
TU-KH-0034-2021.pdf
Số lượng lượt xem: 366