Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức về tổ chức các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021), 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976-02/7/2021)
Thứ năm, 22/04/2021, 15:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức về tổ chức các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021), 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976-02/7/2021)
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Trích yếu Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức về tổ chức các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021), 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976-02/7/2021)
Tài liệu đính kèm
TUTĐ-0017-KH-2021.pdf
Số lượng lượt xem: 310