Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức
Thứ tư, 13/04/2022, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức
Loại văn bản Không có
Cơ quan ban hành Thành ủy Thủ Đức
Trích yếu Hướng dẫn về thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Tài liệu đính kèm
TU-HD-0005-2022-chủ đề năm.pdf
Số lượng lượt xem: 342