Hướng dẫn số 02-HD/TU
Thứ ba, 21/09/2021, 11:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Hướng dẫn số 02-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Thành ủy Thủ Đức
Trích yếu Học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Tài liệu đính kèm
HDTU 02 ngày 1.9.2021 về học tập chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05.pdf
Số lượng lượt xem: 615