title

Học tập Bác trong việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân
Thứ ba, 15/10/2019, 14:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong những năm qua, Cán bộ và Nhân dân khu phố 1, phường Phú Hữu đã không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi lực lượng trong cộng đồng dân cư để chăm lo cho Nhân dân về mọi mặt gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguồn: Sưu Tầm

Số lượng lượt xem: 451