HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 2
Chủ nhật, 23/06/2019, 01:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 2
Mô tả: Tập 2 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, giới thiệu những tác phẩm do Nguyễn ái Quốc viết từ năm 1924 đến năm 1929, tính từ khi Người từ Liên Xô tới Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là khoảng thời gian không dài nhưng có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới cũng như ở nước ta và đánh dấu những bước phát triển mới của quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tác giả: Tập thể
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Ngày xuất bản:
Số trang: 662
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 2344