title

Gương mẫu học tập và làm theo Bác: Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan - Nguyên Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức
Thứ hai, 08/08/2022, 10:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

     Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan đã tự giác tu dưỡng, rèn luyện và gương mẫu học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Năm 2021 chủ động nghiên cứu nhiều mô hình, sáng kiến các giải pháp có tính thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, điển hình  là: xây dựng mô hỉnh thiết kế đồ họa infographic Bộ tài liệu nội dung hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trên trang điện tử “Thành phố Thủ Đức học tập và làm theo Bác”; Sách điện tử “Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016 - 2021”; Thực hiện phim ngắn “Thành phố Thủ Đức qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” và tổ chức chuyến hành trình về nguồn để tạo điều kiện cho các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giao lưu… ghi nhận nhiều hiệu ứng tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; với những hoạt động trên đã góp phần minh họa rõ nét hơn sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị thành phố Thủ Đức trong nâng cao hiệu quả và chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố.

 

 

         Năm 2021, được tập thể chi bộ và đơn vị công nhận: công chức “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Số lượng lượt xem: 2